Обществени и административни сгради и услуги


Кмет на с. Хераково - Валерий Георгиев

Роден на 12.09.1963г. в гр. София.
Семеен с две деца. Образование - средно, СПТУ по СМ.
Живее в с. Хераково от 50 години.